Συμμετοχή του 1ου Γυμνασίου στην Ημερίδα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών

Ιδιαίτερη χαρά και τιμή αποτελεί για τους μαθητές/τις μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς του 1ου Γυμνασίου Σερρών η συμμετοχή τους στη 2η Διεθνή Παρουσίαση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων […]