Τηλεκπαίδευση webex

18 Νοεμβρίου 2020 1ο Γυμνάσιο Σερρών 0

Μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες Οδηγίες για τους Μαθητές Οδηγός τηλεκπαίδευσης από το Υ.ΠΑΙ.Θ Οδηγός e-class για γονείς Ξεκινώ με την e-class για μαθητές Εγχειρίδιο Μαθητή […]

Διοίκηση Σχολείου

1 Νοεμβρίου 2020 1ο Γυμνάσιο Σερρών 0

Διευθύντρια: Βασιλική Ζέττα,med, Φιλόλογος  Υποδιευθυντής: Ιωάννης Μαδεμτζόγλου, Μαθηματικός Γραμματέας: Χρήστος Αγγελίδης  Επιστάτης: Κων/νος Καλτσάς

Ιστορία σχολείου

1 Νοεμβρίου 2020 1ο Γυμνάσιο Σερρών 0

Το 1ο Γυμνάσιο Σερρών αποτελεί το ζωντανό θρύλο της σύγχρονης ελληνικής εκπαίδευσης, στις Σέρρες. Οι διάφορες φάσεις της εξέλιξής του, σε βάθος χρόνου, αντικατοπτρίζουν τις […]

Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21ου αι.- Πιλοτική Φάση

1 Νοεμβρίου 2020 1ο Γυμνάσιο Σερρών 0

 Φιλοσοφία και Υλοποίηση της πιλοτικής δράσης Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην πιλοτική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο […]