Παράδοση Σημαίας 1ου Γυμνασίου Σερρών

Η Παράδοση της σημαίας του 1ου Γυμνασίου Σερρών στη διάρκεια της σχολικής γιορτής 27 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του σχολείου, λόγω των υγειονομικών μέτρων και ενώπιον όλης της σχολικής κοινότητας.

https://www.facebook.com/1810387609226865/videos/4539017052822273