Ευρωπαϊκό έργο e- Twinning 2021-2022 στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών

Ευρωπαϊκό έργο e- Twinning 2021-2022 στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών
“ Deutsch und Digitale Medien: Das sind wir! Und das ist unsere Schule!“
Το σχολείο μας φέτος σχεδίασε και εκπονεί ένα ευρωπαϊκό έργο e Twinning με θέμα:“Deutsch und Digitale Medien: Das sind wir! Und das ist unsere Schule!“ Γερμανικά και Ψηφιακά Μέσα: Αυτοί είμαστε εμείς ! Και αυτό είναι το σχολείο μας!
Στο πρόγραμμα e-Τwinning με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την καθηγήτρια Γερμανικών κ. Βαρναλίδου Μαρία, συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριές μας από τα τμήματα Β3,Β4 και Γ2 οι οποίοι μαθαίνουν Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθήτριες και οι μαθητές μας θα συνεργάζονται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Twinspace με μαθητές από σχολεία της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ρουμανίας, της Πολωνίας και της Τουρκίας χρησιμοποιώντας την Γερμανική γλώσσα ως γλώσσα επικοινωνίας σε ένα ζωντανό, δυναμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες σχετικές με το μάθημα των Γερμανικών.
Στόχοι του προγράμματος είναι , οι μαθητές μας να έρθουν σε επαφή με την ευρωπαϊκή κοινότητα μάθησης, να μάθουν να επικοινωνούν αυθόρμητα και ζωντανά με συνομήλικούς τους από όλη την Ευρώπη στην ξένη γλώσσα και να αναπτύξουν δεξιότητες 21ου αιώνα, όπως είναι η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η ευελιξία, αλλά και δεξιότητες σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών (digital citizenship).