Διαδικτυακή ενημέρωση μαθητών για την κυκλική οικονομία

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημέρωση για την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αστικών στερεών απορριμμάτων από την προϊσταμένη του Δήμου Σερρών Κ.Τερμετζιδου , Προϊσταμένη τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης Δ/νσης καθαριότητας Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του μαθήματος  “εργαστήριο δεξιοτήτων” με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων Β1 Β2 του σχολείου μας.

Την δράση οργάνωσε η εκπσιδευτικός κ.Ντάμα Μαρία και πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Διευθύντριας κ.Ζέττα και του εκπαιδευτικού Κατιρτζόγλου Άνθιμου