Εκλογές 15μελους μαθητικού συμβουλίου 2022-23

Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές ανάδειξης του 15 μέλους μαθητικού συμβουλίου σχολικού έτους 2022-23.
Η μαζική υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης του 15μελους μαθητικού συμβουλίου τεκμηριώνει με τον καλύτερο τρόπο το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών στη σχολική κοινότητα.
Προσομοίωση δημοκρατικών διαδικασιών οι οποίες εκπαιδεύουν τους νέους για τον ρόλο του υπεύθυνου ενεργού πολίτη.