Ευρωπαϊκά προγράμματα e-twinning σχολ. έτους 2022-23

Ξεκινήσαμε την υλοποίηση των δημιουργικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων etwinning και είμαστε ενθουσιασμένοι!!!!
Στην τρέχουσα σχολική χρονιά 2022-23 το 1ο Γυμνάσιο σχεδίασε και υλοποιεί τρία(3) προγράμματα etwinning με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Βαρναλίδου Μαρία εκπαιδευτικό γερμανικής γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα υλοποιούνται σε συνεργασία και με την εκπαιδευτικό πληροφορικής κ. Κάπαλη Σοφία τα παρακάτω προγράμματα:
α) Οι μαθητές/τριες του Α1 το πρόγραμμα “Fremdsprachen erweitern Kontinente: Serres trifft Bad/Ems”. β) Τα γερμανόφωνα τμήματα του Α3 και Β4 υο πρόγραμμα που προαναγγέλλει σε όλους τα Χριστούγεννα “Frohe Weihnachten aus aller Welt” Και τέλος οι μαθητές/τριες τoυ B3 το πρόγραμμα “Ich und meine Stadt”!!
Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι δημιουργικές εκπαιδευτικές δράσεις καλλιεργούν τις δεξιότητες των μαθητών μας και υπηρετούν το όραμα του σχολείου μας!
Δείτε το βίντεο