Διοίκηση Σχολείου

Διευθύντρια:

Βασιλική Ζέττα,med, Φιλόλογος 

Υποδιευθυντής:

Ιωάννης Μαδεμτζόγλου, Μαθηματικός

Γραμματέας:

Χρήστος Αγγελίδης 

Επιστάτης:

Κων/νος Καλτσάς