Πειράματα από Απόσταση σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Σερρών

Πειράματα από Απόσταση σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Σερρών
Επίσημη πρώτη της παρουσίασης πειραμάτων σε μαθητές από απόσταση.
Την Παρασκευή 6/11/2020, τελευταία μέρα λειτουργίας των σχολείων πριν το κλείσιμο λόγω COVID-19, ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Σερρών κ. Σωτήρης Μανδηλιώτης, σε συνεργασία με τον ΣΕΕ ΠΕ04 κ. Ζαφειριάδη Ηλία, παρουσίασαν από απόσταση, με την καθοδήγηση του Φυσικού του 1ου Γυμνασίου Σερρών κ. Λιθαρή Σάββα, πειράματα στατικού ηλεκτρισμού σε μαθητές/τριες του τμήματος Γ4 του σχολείου μας.
Για την επικοινωνία χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Webex μέσω του πανελλήνιου σχολικού δικτύου.
Θεωρούμε ότι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην εκτέλεση πειραμάτων είναι ανεκτίμητης αξίας για την ολοκληρωμένη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Δεδομένων όμως των συνθηκών, λόγω της πανδημίας, αξιοποιήσαμε την υπάρχουσα υποδομή, ώστε να παρακολουθήσουμε πειράματα από απόσταση εντάσσοντας κατά το δυνατόν στοιχεία διάδρασης με τους μαθητές και τις μαθήτριες μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπεύθυνο του ΕΚΦΕ κ.Μανδηλιώτη Ζήση και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04 του 4ου ΠΕΚΕΣ κ. Ζαφειριάδη Ηλία, για την ουσιαστική συμβολή τους στηυ υλοποίηση της καινοτόμου εκπαιδευτικής δράσης.