Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή

Παρά τη δυσκολία της εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης που βιώνουμε το 1ο Γυμνάσιο προσπαθεί να στηρίζει συνεχώς τους μαθητές και τις μαθήτριες του. Την Τρίτη 6/4/2021 πραγματοποιήθηκε στα τμήματα της Γ΄Γυμνασίου διαδικτυακή ενημέρωση επαγγελματικού προσανατολισμού από τον υπεύθυνο του προγράμματος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής κ. Σούγγαρη Γρηγόρη
Η ενημέρωση έγινε σε κάθε τμήμα με βάση την εξής θεματολογία:
Ø Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρηματικότητα
Ø Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Κυκλική Οικονομία
Ø Γεωπονικές Επιστήμες και Ρομποτική
Ø Τεχνολογία Τροφίμων και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
Οι μαθητές και μαθήτριες επισκέφθηκαν μέσα από τους δρόμους του Διαδικτύου την Αμερικανική Γεωργική Σχολή που είναι ένας κοινωφελής εκπαιδευτικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού της Ελλάδας και των Βαλκανίων.
Έθεσαν τα ερωτήματα τους και εξέφρασαν την επιθυμία να την επισκεφθούν κάποια στιγμή και δια ζώσης.