Το 1ο Γυμνάσιο Σερρών στους 4ους Μαθητικούς Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Το 1ο Γυμνάσιο Σερρών για πρώτη φορά συμμετέχει στους Μαθητικούς Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας!

5 μαθητές και μαθήτριες της Γ Γυμνασίου με υπεύθυνες καθηγήτριες τις φιλολόγους Ηρώ Διονυσίου και Μάρω Πατσιάκα συμμετέχουν στην πρώτη Φάση του προκριματικού Διασχολικού Αγώνα.  
Παρά τις δύσκολες συνθήκες που μας επέβαλε η πανδημία, ο “Φιλόλογος” σε συνεργασία με τα τέσσερα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει διαδικτυακά στην πλατφόρμα Webex τους 4ους Μαθητικούς Αγώνες Νέας Ελληνικής Γλώσσας με τη συμμετοχή 500 περίπου μαθητών και μαθητριών που συγκρότησαν τις ομάδες που εκπροσωπούν 66 Γυμνάσια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι Αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση (Παρασκευή 14 Μαΐου 2021) όλες οι ομάδες θα συμμετάσχουν στον προκριματικό διασχολικό αγώνα, ενώ στη δεύτερη φάση (Κυριακή 16 Μαΐου 2021) οι δύο πρώτες ομάδες που θα προκριθούν θα διαγωνιστούν στον τελικό αγώνα, προκειμένου να αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα μεταξύ όλων των σχολείων της Κεντρικής Μακεδονίας.
Σκοπός της δράσης μας είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου για τη νεοελληνική γλώσσα, αλλά και να διευρυνθούν οι γλωσσικοί τους ορίζοντες μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά η ενίσχυση του γλωσσικού μαθήματος και η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής σε ψηφιακό περιβάλλον.